Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống đo khí LPG
GP-147

  • Chức năng lựa chọn sao lưu điểm
  • Dễ dàng để truy cập vào chế độ bảo dưỡng
  • Chức năng giám sát hệ thống liên tục
  • Màn hình CLCD đỏ./ xanh