Showing 1–12 of 92 results

Fixed gas detector
SD-3 Series

・ Cảm biến hiệu suất cao thế hệ tiếp theo "Dòng cảm biến F" được cài đặt, cải thiện đáng kể cả hai chức năng và hiệu suất. ・ Tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu khác nhau (bao gồm cả chứng nhận). ・ Nhiều tùy chọn đầu ra. ・ Kết cấu nhà ở chắc chắn cho phép sử dụng ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt các môi trường. ・ Đa dạng chủng loại phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và lắp đặt các môi trường.

High pressure cylinders
HPC

 • High pressure cylinder can re-fill
 • Manufacturer: Calgaz
 • Cylinder size: 5, 10, 50 liters
 • The list of gases
  Min Max
  H2S 10ppm 200ppm
  Ethanol 50ppm 500ppm
  SO2 25ppm 2500ppm
  CO2 2.5% 30.0%
  CO 25ppm 500ppm
  CH4 1.5% 4.5%
  NO 125ppm 3000ppm
  NO2 25ppm 200ppm
  NOx 5ppm 500ppm

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
20.9% O2/N2, 103L

 • Standard gas 20.9% O2 balance N2
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 20.9% O2

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
25PPM H2S/100PPM CO/2.5%CH4/18%O2/N2 58L

 • Standard gases: 25PPM H2S/100PPM CO/2.5%CH4/18%O2/N2
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 58 lít
 • Kích thước: 14.25" x 3.5" (362 mm x 89 mm)
 • Loại: Chai Nhôm
 • Loại khí: 25PPM H2S, 100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2 Balance N2

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
25PPM H2S/50PPM CO/0.9%I-C4H10/12%O2/N2 34L

 • Standard gases: 25PPM H2S/50PPM CO/0.9%I-C4H10/12%O2/N2
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 34 lít
 • Kích thước: 11.375″ x 3″ (289 mm x 76 mm)
 • Loại: Chai nhôm
 • Hỗn hợp khí: 25PPM H2S 50PPM CO, 0.9% I-C4H10, 12% O2, Balance N2

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/12%O2/N2 34L

 • Standard gases: 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/12%O2/N2
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 34 lít
 • Kích thước: 11.375″ x 3″ (289 mm x 76 mm)
 • Loại: Chai nhôm
 • Hỗn hợp khí: 25PPM H2S 50PPM CO, 2.5%CH4, 12% O2, Balance N2

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
4% CO2, 20.9% O2, Balance N2,103L

 • Standard gases: 4% CO2, 20.9% O2, Balance N2
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
NITROGEN UHP 103L

 • Standard gas: NITROGEN UHP
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
0.9%I-C4H10/Air 103L

 • Standards gases: 0.9% I-C4H10 Balance Air
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 0.9% I-C4H10

Oxygen measurement and control systems (for measuring N2, O2, etc.)
2.5% CH4/Air 103L

 • Standards gases: 2.5% CH4 Balance Air
 • Manufacturer: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 2.5% CH4

Multi-channel Gas Monitoring System
RM-5000 series

 • Various gases can be detected by abundant variations.
 • Gas concentration is displayed with 2 ways (the bar meter and digital).
 • Increased visibility of the detected status by 3 color high contrast LCD adoption.
 • Energy-saving achieved (1/4 to 1/6 compared to our old unit).
 • Equipped with RS-485 communication function.

Multi-channel Gas Monitoring System
RM-590 series

- Đạt chuẩn: CE - Khí đo: Khí cháy, khí độc, Oxygen - Thiết kế gọn được tích hợp với những module loại lắp ghép dễ dàng - Hiển thị nồng độ khí bằng 4 đèn led - Có 2 mức báo động với relay